LCF65/350I机械密封

 提示:点击图片可以放大

结构特点:
单(双)端面、集装式、平衡型,任意旋向。该机械密封安装方便,使用简单,工作长度短。静环补偿多弹簧外置设计,不与介质直接接触。
适用介质:
含石膏,石灰浆液等杂质含量较高的介质。
工作参数

固定物含量:≤30%

      力:≤1.6MPa

      径:≤250mm
      度:≤120

该机械密封主要应用于燃煤发电烟气硫上,适用于石膏浆液泵,石灰石浆液泵,
石膏排出泵、吸收塔浆液循环泵。

福斯流体机械密封,专业生产机械密封厂家,该系列常生产配套的泵型号有:

LCF40/250I机械密封
LCF40/350I
机械密封         

LCF40/400I机械密封      

LCF40/450I机械密封      

LCF50/350N2机械密封     

LCF50/400I机械密封       

LCF50/460I机械密封         

LCF65/310I机械密封      

LCF65/315I机械密封     

LCF65/350I机械密封    

LCF65/400I机械密封       

LCF80/400I机械密封         

LCF80/450I机械密封      

LCF100/300机械密封      

LCF100/320I机械密封 

LCF100/350I机械密封    

LCF100/420I机械密封      

LCF125/405I机械密封     

LCF150/300I机械密封     

LCF150/350I机械密封

LCF200/300I机械密封     

LCF100/500T机械密封       

LCF150/400I机械密封    

LCF200/410I机械密封     

LCF250/430I机械密封  

LCF250/430I机械密封     

LC300/500I机械密封        

 LC300/530I机械密封      

LC300/400I机械密封       

LC300/635I机械密封

LC300/630I机械密封       

LC350/500I机械密封         

LC350/560I机械密封      

LC400/500I机械密封       

LC400/540I机械密封     

LC450/635I机械密封      

LC500/630I机械密封         

LC550/700I机械密封      

LC550/710I机械密封       

LC550/750I机械密封  

LC600/825I机械密封       

LC700/900I机械密封         

LC700/898I机械密封     

LC800/1000I机械密封     

LC900/1150I机械密封

LC500/630II机械密封      

LC550/700II机械密封        

LC550/710II机械密封     

LC550/750II机械密封     

LC600/825II机械密封   

LC700/900II机械密封      

LC700/898II机械密封        

LC800/1000II机械密封    

LC900/1150II机械密封

该系列常做机械密封型号有:

HTM-30S215Z机械密封
HTM-30S315Z机械密封
HTM-30S220Z
机械密封   

HTM-30S330Z机械密封

HTM-30D251ZZ机械密封    

HTM-30D315ZZ机械密封

HTM-40S215Z机械密封        

HTM-40S315Z机械密封      

HTM-40S220Z机械密封  

HTM-40S330Z机械密封

HTM-40D251ZZ机械密封    

HTM-40D315ZZ机械密封

HTM-55S215Z机械密封        

HTM-55S315Z机械密封      

HTM-55S220Z机械密封   

HTM-55S330Z机械密封

HTM-55D251ZZ机械密封    

HTM-55D315ZZ机械密封

HTM-60S215Z机械密封        

HTM-60S315Z机械密封      

HTM-60S220Z机械密封   

HTM-60S330Z机械密封

HTM-60D251ZZ机械密封     

HTM-60D315ZZ机械密封

HTM-80S215Z机械密封        

HTM-80S315Z机械密封      

HTM-80S220Z机械密封   

HTM-80S330Z机械密封 

HTM-80D251ZZ机械密封 

HTM-80D315ZZ机械密封

LB-LK7-120S机械密封       

LB-LK7-120D机械密封      

LB-LK6-115S机械密封     

LB-LK6-115D机械密封

HTM-30S机械密封            

HTM-40S机械密封          

HTM-55S机械密封           

HTM-60S机械密封        
HTM-80S
机械密封

HTM-30D机械密封           

HTM-40D机械密封          

HTM-55D机械密封           

HTM-60D机械密封         

HTM-80D机械密封

HR3-125机械密封            

HR3-142机械密封           

HR3-158机械密封            

HR3-175机械密封           

HR3-198机械密封    

HR325/230机械密封        

HR325/210机械密封        

HR325/190机械密封        

HR325/170机械密封  

HRM-125D3机械密封       

HRM-142D3机械密封       

HRM-158D3机械密封        

HRM-175D3机械密封     

HRM-198D3机械密封

HRM-125S3机械密封       

HRM-142S3机械密封       

HRM-158S3机械密封         

HRM-175S3机械密封      

HRM-198S3机械密封

HMR3C-125机械密封       

HMR3C-142机械密封       

HMR3C-158机械密封         

HMR3C-175机械密封      

HMR3C-198机械密封

业务电话:13375156883/0512-58100003   业务QQ:2723116541